ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Санал асуулга (2)

Та манай вейб сайтаас шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг авч чадаж байна уу? (17 нийт санал)
ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016, 2017 онд хийгдсэн ажлын талаар хэрхэн мэдээлэлтэй байна вэ? (31 нийт санал)
Сумдууд