ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Хорооны төлөвлөгөө

2015-11-18 11:08

3.Эдийн засгийн байнгын хороо

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлт, хийж хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд хяналт тавих.

Жилийн турш

Эдийн засгийн байнгын хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба

 

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ, 2015 онд хэрэгжүүлэх ажлын санал авах ажиллагаанд хяналт тавих.

2 дугаар улиралд

Эдийн засгийн байнгын хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба

 

Сумын төсвийн орлогын татвараас төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж, нэмэгдүүлэх бодлого нөхцлийг судлах.

Тухай бүр

Эдийн засгийн байнгын хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба

 


2015-11-18 11:08

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд