ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Хорооны төлөвлөгөө

2015-11-18 11:05

2.Нийгмийн бодлогын хороо

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт хэрэгжиж буй “Ном-Авъяас” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдалтай танилцах.

1, 2 дугаар улирал

Нийгмийн бодлогын хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдын үдийн цайнд хяналт тавих.

Жилийн турш

Нийгмийн бодлогын хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба

 

Нийтийн биеийн тамир спортын арга хэмжээг хөгжүүлэх /шатрын дэд хөтөлбөрийг боловсруулах/

Жилийн турш 

Нийгмийн бодлогын хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба

 


2015-11-18 11:05

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд