ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Хорооны төлөвлөгөө

2015-11-18 10:55

Хэрэгжүүлэх

үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан

Хамтран ажиллах байгууллага, албан тушаалтан

Биелэлт

1.Нутгийн удирдлагын хороо

1.1

Төрийн байгууллагуудын нээлттэй ил тод байдалтай танилцах.

1 улирал

Нутгийн удирдлагын холбоо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ

1.2

Сумын ИТХ-ын хуралдааны дэгийн тухай асуудалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцүүлэг зохион байгуулах.

2 улирал

Нутгийн удирдлагын холбоо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба

1.3

Хүний эрх эрх чөлөө аж ахуйн нэгж, байгууллага хэрхэн хэрэгжиж байгаад болон иргэдэд хууль эрх зүйн мэдээлэл өгөх хуулийн сан бүрдүүлэх иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх ажил зохион байгуулах.

4 улиралд

Нутгийн удирдлагын холбоо,

Мерси кор ОУБ,

Азийн сан

Сумын ИТХ-ын ажлын алба


2015-11-18 10:55

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд