ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Хорооны төлөвлөгөө

2015-11-18 11:10

4.Хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо

Буянт голын сав дагуу газрыг хамгаалах журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

Жилийн турш

Хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хийгдсэн ногоон байгууламжийн үйл ажиллагаатай танилцаж тэргүүлэгчдийн хуралдаанд мэдээлэл оруулах.

2 дугаар улиралд

Хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба

 

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан хүнсний чиглэлээр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа газруудтай танилцаж хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах.

Жилийн турш

Хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ

 


2015-11-18 11:10

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд