ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

2000-2004 он

2015-10-15 11:07


1.    С.Отгон               ÈÒÕ-ûí äàðãа

2.    Б.Гантулга          ÈÒÕ-ûí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà

3.    Ш.Баттулга         Жаргалант сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтэн

4.    Д.Сайнбилэг      Ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí äàðãà

5.    А.Сайнсүүл        5 äóãààð öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷

6.    Ч.Баатаржав      ÈÒÕ-ûí äàðãà /Àñàí/

7.    ß.Ñýíãýäîðæ      Ñóìûí Çàñàã äàðãûí îðëîã÷

8.    Б.Отгоншар        Íýãäñýí ýìíýëãèéí ýì÷

9.    Ч.Дамбадаржаа            Ñî¸ëûí õýëòñèéí äàðãà

10. Б.Батсүх              Ìàë ýìíýëýãèéí ìýðãýæèëòýí

11. А.Одонхүү           Àëàãòîëãîé áàãèéí Çàñàã äàðãà

12. Ш.Оюунцэцэг     Íèéãìèéí äààòãàëûí áàéöààã÷

13. Н.Баттулга          ÌÀÕÍ-ûí õîðîîíû äàðãà

14. Б.Нарантуяа      10 æèëèéí II дугаар сургуулийн багш

15. А.Батмөнх          Халамжийн нягтлан бодогч

16. Д.Эрдэнэцогт     Бизнесмен

17. З.Галмандах      Баатархайрхан багийн Засаг дарга

18. Ц.Ариунжаргал 10 жилийн II дугаар сургуулийн багш

19. Б.Нямдорж         Монгол улсын Их сургуулийн харъяа багшийн сургуулийн багш

20. Р.Пүрэв               Жаргалан багийн Засаг дарга

21. Ч.Бахатхаан       Хуваариаа хөдөлмөр эрхлэгч

22. С.Нина                Өрхийн эмч

23. Н.Дүгэрээ            Банкны захирал

24. Х.Пүрэв               МАХН-ын үүрийн дарга

25. Х.Дашцэрэн       Үл хөдлөх хөрөнгийн газрын дарга

ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн нэрс

1.    Н.Баасанхүү

2.    Ч.Баатаржав

3.    Р.Баатаржав

4.    Я.Бямбадорж

5.    Б.Давааням

6.    Д.Нацагдорж

7.    Ц.Өлзийбадрах


2015-10-15 11:07

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд